You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vägmärke

Milstolpe, granit, kullvält och flyttad, 1.5 m l, 1 m när den varrest, 9.55 m br vid basen och intill 0.25 m tj. Avsmalnandeuppåt med spetsig överdel. Inskrift:1 \ MIL \ 1838Inskriften är delvis vittrad.Postament, raserat och nästan borttaget, bestående av fem stenar,0.3-0.95 m st. Enligt uppgift flyttades milstolpen ochpostamentet raserades vid grävning av vattenledning.1989 var inskiften nästan …