You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Träindustri

1) Grundlämning, endast synlig som en 5-6 m l (N-S) stenkant i Voch i övrigt helt överlagrad av bl a muddringsmassor frånbreddningen/fördjupningen av ån. Övertorvad.2) På platsen har även före sågen legat en kvarn, omtalad redanpå 1500-talet som skattekvarn. Sagesman: Hr Söderberg gamlaskolan, Forsbo.75 m NÖ om 1 är:3) Gammal vägbank, 175 m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br och 0.1-0.2 m h.Delvis övertorvad i…