You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 190 m, beståendeav 3 stensträngar (1 huvudsträng och 2 förgreningar).Huvudsträngen är 120 m l (N-S) och förgreningarna är 60respektive 10 m l. Samtliga är huvudsakligen enradiga ochenskiktade av 0.3-1 m st stenar. De ansluter ställvis tillnaturliga block intill 2 m st. Förstörd av bebyggelse i S. Ärurplockad i mellersta delen.

OBS. Fritexterna är i…