You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, förstörd och borttagen. Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
- - Tillägg dnr 321-4037-2009: Vid arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning år 2009 ca 8 m S om RAÄ Tortuna 80:1 påträffades inget av antikvariskt intresse. Nära lämningen iakttogs kraftiga markingrepp.