You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bäjby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bytomt, Bäjby gamla tomt, 160x100 m (Ö-V), med bebyggelselämningarbestående av 1 husgrund med spismursröse, 1 spismursröse och 2husgrunder. I åkern, i områdets NÖ del, framkom vid ytplockningtegel, bränd lera, glas, kritpipefragment mm. Områdets V del ärmycket omschaktat och där kan inga säkra grunder ses. Bytomtensutsträckning är markerad efter utsträckningen på tegskifteskartanfrån 1749 (delvis …