You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Område, 150x95 m (ÖNÖ-VSV), med fossil åkermark, ett boplatsområdeoch ett stensträngssystem, Redovisas separat under nr 1, 14, och15. 1) Område med fossil åker, bestående av 7 blockformigafossila åkrar och 2 bandformiga fossila åkrar. De blockformiga,oregelbundna åkerytorna, huvudsakligen belägna i områdets N del,är 10-18 m l och 6-10 m br. Flera ytor är svagt skålade. Debegränsas av glesa sträng…