You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Odling, ca 140x75-90 m (ÖNÖ-VSV), bestående av i V några bredaretegar avgränsad av små delen, i Ö har ett par flacka ändmoränerkringodlats parcelleringar. Till synes inga ålderdomligaformelement. Ung skog och buskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.