You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

1) Fossil åkermark, ca 120x50 m (VNN-ÖSÖ), bestående av 4 ryggadeåkrar, 45-60 m l (ÖNÖ-VSV), 12 m br och 0.3-0.5 m h.Mellanliggande sänkor är 1-2 m br och 0.1-0.2 m dj. Buskar ochgräs.Intill samt N-NV därom är:2) Gammal odling med ett 10-tal 11-14 m br tegar åtskilda avgrunda diken.Enl. Ersson odlades åkrarna 1652 (renov. 1760 akt 30 Lts arkiv),1807 (akt 43) och 1858 (akt 65).Två utgör sannolikt ä…