You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hällristning

1) Stensättning, rest av , oregelbunden, 3.5 m diam och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan talrika 0.3-0.4 m st stenar. Är belägen påen bergklack. Upplagd på berghäll.6 m N om nr 1 är nr2) Älvkvarnsförekomst, bestående av, 4 älvkvarnar, 2-5 cm diamoch 0.5-1.0 cm dj. Förekomsten är belägen på ett block 1.2x0.7 mst (NNÖ-SSV) och 0.5 m h, bortsprängt från ett NV om liggandestörre block.Såväl nr 1 som nr 2…