You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fångstgrop

1) Fångstgrop, närmast rund, 6 m diam och 1 m dj. Omgiven av enövertorvad vall, ca 2 m br och 0.5 m h. Delvis fylld av soporoch sten.Bevuxen med en björk, en rönn och en tall samt lövsly.3 m NV om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.25 m h. Övertorvad.Mittgrop, 2 m st och 0.2 m dj. Kan vara skadad stensättningeeller sentida grävd grop med uppkastad jord omkring.Beväxt med några rönnar oc…