You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.3 m h.Övertorvad med i kanten några stenar, 0.4-0.6 m st. Utgrävd imitten.Beväxt med lövbuskar.Troligen sentida. Fyllningen består till större delen av mjukjord.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.