You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, rund, 10 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0.3-0.6 m st stenar. Kantkedja tydligast i V delen,0.3-0.5 m h, av 0.6-1 m st stenar i allmänhet, för övrigt gles.Mittblock, 3x1x1 m (ÖNÖ-VSV).Beväxt med en rönn, en tall och krusbärsbuskar.På moränhöjden NÖ om stensättningen och på slänten ner mot logenär några oregelbundna förhöjningar i markytan och någrastensamlingar, som …