You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, 6 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med enstaka0.1-0.2 m st stenar i ytan. Delvis synlig kantkedja, 0.1-0.2 m hav 0.2-0.4 m l satenar. I mitten en grop, ca 1 m diam och 0.1 mdj.Bevuxen med en gran.5 m ÖSÖ om 1 är:2)Stensättning (?), rund? mycket flack, 0.1-0.2 m h, övertorvad.I ytan är enstaka stenar, 0.1-0.2 m st. Flyter ut, saknar form.Beväxt med en gran.Troligen naturbildning.

OB…