You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Naturbildning, rund, 9 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan synliga stenar, 0.2-0.4 m st. Skador vid odling i S och Ökanterna.Bevuxen med ett tjugotal träd av björk och asp.10 m SÖ om 1 är:2) Stensättning (naturbildning?), rund, 7 m diam och 0.4 m h.Övertorvad med i ytan synliga stenar, 0.2-0.4 m st. Mittblock ca0.7 m st.Beväxt med lövsly.10 m SÖ om 2 är:3) Stensättning (naturbildning?), ru…