You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.3-0.4 m h. Lättövermossad fyllning av 0.3-0.6 m st stenar. Centralt är ettblock, 1.5x1.5x1.5 m. Välavgränsad i S delen, otydligavgränsning i N. Moränryggens krön är sten- och blockrik iallmänhet. Utanför och S-SÖ-Ö om anläggningen är marken nästanstenfri. Troligen fornlämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara f…