You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Surtorp, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, 90x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 grund efterboningshus samt 1 grund efter uthus.Grunden efter boningshuset, 8x5 m (NNV-SSÖ), övertorvad. Ställvislängs Ö syllraden är enstaka syllstenar iaktagbara, 0.4-0.6 mst. Spisröse vid väggens mitt, 2-3 m diam 0.5 m h. Delvisutschaktat i N delen. I ytan är rikligt med tegel och slagg.Beväxt med tre björkar samt sälg.

OBS. Fritexterna är inte kval…