You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 380 m. Huvuddelenär ca 300 m l (NNÖ-SSV). Från denna utgår i Ö delen 2stensträngar mot ÖNÖ, 30 respektive 20 m l. I anslutning till denN utlöparens V del är en hägnad, ca 15x10 m st (N-S). Denna är isin tur belägen strax SÖ om en större tveksam hägnad, ca 50x40 mst (Ö-V). Denna är dock ytterst diffus och svårtolkad.Stensträngarna är en - flerskiktad…