You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vretaberg, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida, bestående av en grund efterboningshus och flera grunder efter ekonomibyggnader, samtbevuxen med syrener och bärbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.