You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Fångstgrop, (?), rund, 2 m diam och 1.2 m dj. Kallmurade inresidor. Vall kring kanten, 3 m diam och 0.5 m h.Beväxt med tallar.Funktionen som fångstgrop osäker. Möjligen förvaringsgrop medsamband till det intilliggande grenadjärtorpet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.