You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0.4-0.6 m st stenar. Tendens till kantkedja,0.1-0.4 m h och 0.4-1 m l stenar. Otydlig i NÖ delen. Spridda0.3-1 m st stenar utanför NV-NÖ-kanten, ev. nedrullade.Beväxt med en tall i NNÖ kanten, enbuskar och rönnar.2 m ÖNÖ om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Lätt övertorvad ochövermossad fyllning av 0.2-0.5…