You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Nogsta skans, Fornborg

Fornborg, 180x100 m (NV-SÖ), bestående av en ringborg medförstärkningsanläggningar. Borgen är 120x80 m (NV-SÖ) ochbestående av en ringmur, i allmänhet 3.5-7 m br och 1.5-4 m h,mäktigast i SÖ, vid bergsstup i övrigt bitvis endast 2 m br och0.5 m h eller högre. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.7 m st.Enstaka stenar är intill 1 m st. Bitvis är markkrönet täckt avsmåsten. I muren ingår på många ställen b…