You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Röse, 13-14 m diam och 1-1.3 m h. Stenarna är 0.2-0.7 m st.Nedrullade stenar utanför kanterna. Omplockad i ytan.Beväxt med barrbuskar och lövsly utmed kanterna.20 m Ö om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning, rund, 3 m diam och 0.2-0.6 m h.Övertorvad med i ytan 0.2-0.4 m st kantiga stenar. Större stenari S delen 0.2-0.6 m h och 0.5-0.7 m l. Kantkedja? Spridda stenar0.4-0.5 m st runt omkring,…