You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, 11 m diam och 1.2 m h. Kanterna delvis övermossade.Stenarna är i allmänhet 0.3-0.8 m st. Några stenar i kanten ärintill 1.8 m st. Ytan omplockad. I mitten en grop, ca 5 m diamoch intill 0.6-0.7 m dj.Beväxt med två stora björkar, flera granar, barr- och lövbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.