You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gruvområde

Gruvområde, 400x240 m (N-S), bestående av 3 gruvhål, jämteomgivande skrotstenstippar. Dessa är från N:Gruvhål, närmast ovalt, 60x50 m (VNV-ÖSÖ) och ca 30 m dj tillvattenytan. Till stor del lodräta bergssidor. (Brottkantensöversta del är inlagd).Ca 5 m SV om ovan är:Gruvhål, rektangulärt rundat, 15x10 m (NÖ-SV) och ca 30 m dj tillvattenytan. Lodräta bergssidor.Ca 5 m S om ovan är:Gruvhål, oregelbun…