You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gruvområde

Gruvområde, 260x45-90 m (NÖ-SV), bestående av 6 gruvhål, 1betongöverbyggt schakt samt anslutande skrotstensvarp.Dessa är från SV:Gruvhål, nära rektangulärt, 16x5-6 m (NÖ-SV) och 7-8 m dj tillvattenytan.10 m NV om ovan är:Gruvhål, vinklat, totalt 50 m l (NÖ-SV --NV-SÖ), 5-10 m br ochintill 5 m dj till vattenytan, delvis utfyllt av nedrasadeskrotsten- och jordmassor.Dessa ovanstående gruvhål omges a…