You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål samt 1 husgrund.Längst i Ö är:Gruvhål, runt, 1.8 m diam och 1 m dj ned till vatten. Skrotstensaknas - möjligen ett provhål.25 m ÖNÖ om ovan är:HHusgrund, med spismursröse.I SSÖ är 1 ladugårdsgrund.Beväxt med rosenbuskar.Se skiss över området i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.