You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gruvområde

Gruvområde, ca 150x50-100 m (NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, kvadratiskt, 7x7 m (NNÖ-SSV) samt 2 m dj ned tillvattennivån.30 m SSÖ om ovan samt 26 m Ö om väg (NNÖ-SSV) är:Gruvhål, oregelbundet ovalt, 40x10-30 m (Ö-V) samt 3 m dj nedtill vattennivån. I kanterna i Ö och N syns spår efter brytning.Skrotsten är slängd i en böjd både mot intilliggande myr.I Ö intill ovan är ett dike, 0.2 m br i…