You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Dammvall

Område med industrilämningar, sannolikt efter sågverk, inom ett40x20 m (SV-NÖ), bestående av 1 fördämningsvall och 1 fundamentav kallmurad gråsten.Fördämningsvall, 28 m l (NÖ-SV), intill 3 m br och 1.8 m h. Byggdav gråsten i kallmur, 0.2-0.9 m st. 16 m från SV är ett ca 3 mbr genombrott för bäcken.Övermossad och beväxt med gran och lövträd.Omedelbart SÖ om SV delen av fördämningsvallen är:Ramplikn…