You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Stensättningsliknande lämning, 6-7 m diam och 0.3 m h.Övertorvad. Ytan smågropig.Beväxt med några barrträd och enbuskar.Sannolikt naturbildning.21 m SSÖ om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.1 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-1 m st.Beväxt med några granar, ett par aspar och en rönn.Sannolikt naturbildning.Något oklart vad som avses.

OBS. Fritexterna är…