You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 8 m diam och 0.7 m h. Nästan helt övermossat medbegynnande torvväxt. I ytan talrika stenar, 0.1-0.7 m st. En delav stenarna utkastade runt röset.Beväxt med två ekbuskage och några enbuskar.9 och 14 m S om röset är:2) Stenrader av 0.5-2.3 m st stenar. Markerar ägogränser?Enligt en uppgift från 1853, skall på platsen ha funnits fyrastenrör. Endast ett är idag synligt.

OBS. Fritexterna är i…