You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av husgrund 9x5 m (N-S) och 0.2 m h medspismursröse, 2x2 m och 0.4 m h. I området finns lämningar efterolika uthus.Området är bevuxet med enstaka lönnträd och granar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Omedelbart V om vändplan från skogsväg.


V kanten av mindre åsrygg (N-S). Skogsmark.