You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvadmed i ytan enstaka stenar 0.3-0.5 m st. I stensättningen ingårstörre stenar 0.8-1 m st. Två tallar samt ett par buskar. Diffusbegränsning.1 m V om no 1 ligger nr2) Stensättning? rund, 4 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0.2-0.3 m st. I SV delen finns ett 1 m ststenblock. I mitten grop 1 m diam och 0.2 m dj. S delen avstensättningen bortgrävd. Några små buskar. Osäker fornlämning.Sentida?Nr 2 R-markeras pga närheten till nr1.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


1) NNV om utbyggnads NV hörn.


Krönet av mindre moränhöjd i hagmark.