You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

1) Röse; 15 m diam och 1.7 m h. Stenarna är 0.2-0.5 m st. Ytan ärgropig till ett djup av 0.5-1 m (3 gropar). Delvis övermossad.Bevuxen med två björkar och lövbuskar.40 m ÖNÖ om nr 1 är2) Stensättning, kvadratisk?, 5 m diam och 0.2 m h. Övertorvad.Mittpartiet något nersjunket. Bevuxen med en tall.20 m ÖSÖ om nr 2 är3) Hög; 8 m diam och 1 m h. I ytan talrika stenar 0.2-0.3 m st. Imitten en grop, 2 m diam och 0.8 m djup. Bevuxen med björk- omrönnplator.2 m Ö om nr 3 är;4) Hög, 8 m diam och 1.2 m h. I ytan talrika stenar 0.2-0.4 m st.I mitten en grop, ca 3 m diam och 2 m dj. Bevuxen med en- ochsmåbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Hofberg, H.: Westmanlands fornlemningar och minnesmärken (Westm.fornm. före åresskr. II, s 52). 1879 - - SGU 1864, s 35. Se ävenATA inv. 11570/1902 samt "Fornminnen inom Wästmansland",anteckn af Lars Erson i Klasbo.


Krönet av blockrik höjd. I kanten mot odlad dalgång