Långmyrstorpet, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 1 källargrund, 2 stenmurar,röjningsrösen, odlingsytor (varav 1 nu viltåker) samt 1 väg(N-S). (Krysset i husgrunden). Bostadshuset har möjligen legat inuvarande viltåkern. Namnuppgift, Helge Bryntesson, Tobyn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.