Skänken, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursrester,röjningsrösen, odlingsterrasser samt 1 väg (N-S). Övergivet 1890.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.