Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ej besökt. Markering motsvarar en torpmarkering påhäradskartan. Enligt Torp i Kila finns inga lämningar kvar och stuganövergavs 1890 och flyttades till en av gårdarna i Kråkbråten i början av1900-talet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.