Vägmärke

Väghållningssten, rödbrun bergart, 0.5 m h, 0.3 m br och 0.12 n tj.Stenen är sekundärt placerad mellan två björkar. Den ursprungligaplaceringen är belägen 6-7 m S om den nuvarande placeringen. Stenenflyttades i samband med husbygget för ca 25 år sedan. Uppgiftslämnare vidinventeringstillfället var Bo Kihlgren som i sin tur fått informationengenom Manfred Fransson, Kållerud.

OBS. Fritexterna är in…