Stensättning

Stensättning, rest av, närmast rund, 10-11 m diam och 0.3 m h.Fyllning av starkt övertorvade, 0.2-0.4 m st stenar. I Ö delen ärstörrepartier borttagna. Ytan är i övrigt tämligen jämn, sluttande mot S.Kantkedjan är 0.2-0.4 m h, bestående av 0.3-0.8 m st stenar. I N och Ödelen är enstaka, 0.5-0.8 m st, klumpformiga stenar av densamma. Bevuxenmed en rönn, utanför S kanten två granar, starkt nedrisad.…