Smörhalls gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämning, plats för, medeltida primärenhet 1/3 mtlfrälse 1587. På platsen finns husgrund med spismursröse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.