Minnesmärke

1) Minnesten, bestående av bronsbyst på granitpelare.Bronsbysten är 0.8 m h och 0.5x0.5 m br. Granitpelaren är 1.7 m h,0.5x0.5 m (NV-SÖ). På ÖNÖ sidan finns inskriptionen:J.A. EKLUND/1863-1945/BISKOP/PSALMDIKTARE/NYDANARE32 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Minnesten, bestående av bronsbyst på granitpelare. Bronsbystenär0.8 m h och 0.5x0.5 m st. Granitpelaren är 1.9 m h och 0.4x0.5 m st(NNÖ-SSV). På pelarens V …