Boplats

Revidering 1992: Boplats, utan synlig anläggning?, ca 120x110 m(NNÖ-SSV). Topografiskt avgränsad av bäck i Ö, sluttning nedåt iNV, sluttning uppåt i S. I området NNÖ del har det påträffats ensländtrissa, mörk stenart, täljsten?, förvaras hos AndersJohansson, Humslid. Vid besök på platsen 1992 kunde ingetytterligare ses eftersom åkern låg i vall. Skiss iinventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna ä…