Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av ränna. Rännan är 16 m l(N-S), 1-2 m br och 0.3-0.5 m dj. I N är en grop, 1x0.5 (Ö-V)och 0.3 m dj. Beväxt med 2 tallar, smågran och enar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.