Hög

1) Hög, 20 m diam och 1.6 m h. I mitten är en stor grop, ca 5 mdiam och 1.6 m dj. Från gropen mot Ö är en gång utgrävd till högenskant, 7 m l, 1.5-2 m h och intill 1.2 m dj. I S finns en grop, 3x3.5 moch intill 1.6 m dj. I V kanten finns en grop, 2x3.5 m och intill0.7m dj. Bevuxen med rönn, asp och björk.55 m SSV om 1) är:2) Hög, 11 m diam och 0.7 m h. I mitten är en grop, 5 m diam och 0.2 mdj. Be…