Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av en husgrund medspismursröse. I området är rester efter uthusgrunder och källare.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.