Fyndplats

Fyndplats, av 2 nätsänken av täljsten och glimmerskiffer. Enligtuppgift har Axel Albinsson funnit dessa föremål intill sjön.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.