Fyndplats

Fyndplats, av 2 nätsänken av täljsten och glimmerskiffer. Enligtuppgift har Axel Albinsson funnit dessa föremål intill sjön.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Fyndplats i Åbyggeby, pilspets funnen.
'Dalripor ,12 skinn. Numrerade 1-12. Medföljande anteckningar: :: :: 1) Av.ex. 8741, hona…
Badelunda sn, Vedby. Fyndplats för gravar på gården Vedby 2. 1933. Västerås, RAÄ fornlämni…
'Längst till vänster: :: Gorgonia pinnata (Müll.), Fyndplats: Bohuslän, Väderöarna. :: Gor…