Boplats

Boplatslämning, med oklar usträckning, ca 80x30 m (Ö-V). Inom detmarkerade området påträffades ett 15-tal flintavslag, 1flintspån, 2 brända flintavslag, 1 kvartsskrapa, ett 10-talkvartsavslag samt ett fåtal skörbrända stenar.Området inventerades vid sjösänkning och ligger nu under vatten(970814/MH).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.