Kvarn

Kvarnlämning, totalt 80x10-20 m st (NÖ-SV), bestående av enkvarngrund, en fördämningsvall och en vattenränna.Kvarnhusgrunden är ca 8x8 m st och intill 5 m h. Kallmurad avintill ? m st stenar. Golvet utgörs av 3 stenmurar, 8 m l, 0.5 mbr och 0.5-1.5 m h. Möjligen har kvarnhuset sträckts ytterligare5 m mot N på ett övre etage. Enstaka träbalkar finns kvar, samten axeltappsten. Fördämningsvallen är c…

Ulva kvarn, Bälinge socken, Uppland
Låttra kvarn, Södermanland
Ulva kvarn, Bälinge socken, Uppland
Ulva kvarn, Bälinge socken, Uppland