Rödkölen, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, uppgift om. Husgrund odlingsrösen, stenmurar ochröjda ytor ska finnas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.