Krokängen, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, bestående husgrund, 5x5 m (N-S) med spismursröste medgott om slagg i, rester av röjningsrösen och kulturväxtreliker.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.