Blixttorpet, Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, utan synliga lämningar efter husgrunder, men medrester av stenmurar och röjningsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.